Trồng rừng và cung ứng nguyên liệu

Mục tiêu hàng đầu của Công ty trong công tác trồng rừng là nâng cao chất lượng rừng, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học – Kỹ thuật vào trồng rừng là vấn đề then chốt. Do vậy Công ty đã đầu tư vào khâu chọn giống cây trồng bằng công nghệ cấy mô, giâm hom. Với công nghệ này, qua kiểm nghiệm tại các khu vực rừng trồng của Công ty trong những năm qua, thực tế đã cho thấy cây sinh trưởng và phát triển rất tốt, đồng đều, rừng sớm khép tán. Mặt khác, cỏ dưới tán rừng bị lấn át, che phủ làm chậm quá trình phát triểncỏ dại thuận lợi cho việc phát dọn, chăm sóc rừng, làm đường băng cản lửa hàng năm, nên giảm được chi phí đầu tư  chăm sóc và cháy rừng ít xảy ra.

5/5 (2 Reviews)
EnglishTiếng Việt