Chứng chỉ rừng FSC® số SA-FM/COC-004168 ngày 06/9/2018

Chứng chỉ rừng FSC® số SA-FM/COC-004168 ngày 06/9/2018

Chứng chỉ rừng FSC® số SA-FM/COC-004168 ngày 06/9/2018

Từ tháng 7/2011 Công ty MDF Vinafor Gia Lai cùng với nhóm thực hiện chứng chỉ rừng FSC Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện quản lý rừng bền vững theo các tiêu chí của Hội đồng quản trị rừng thế giới FSC và đã được tổ chức Woodmark đánh giá và cấp chứng chỉ rừng FSC số SA-FM/COC-004168 ngày 06/9/2013 là nền tảng cơ bản giúp MDF Gia Lai nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với lợi ích xã hội, cộng đồng. Đây là yếu tố quan trọng giúp cho Công ty phát triển bền vững, khẳng định uy tín, thương hiệu trên thị trường.

Tải File pdf
5/5 (1 Review)
EnglishTiếng Việt