Chứng nhận FSC®-COC số TSUD-COC-000216

Chứng nhận FSC-COC số: TSUD-COC-000216. 

Từ tháng 11/2013 Công ty MDF Vinafor Gia lai đã tiến hành hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn Quản lý Lương tổ chức đào tạo” Nhận thức và diễn giải theo tiêu chuẩn FSC®-CoC

Công ty MDF Vinafor Gia Lai đã tổ chức lớp học cho CBCNV thực hiện quản lý sản xuất kinh doanh ván MDF từ gỗ rừng trồng đã được cấp giấy chứng nhận FSC®-FM số SA-FM/COC-004168 ngày 06/9/2013 theo tiêu chuẩn FSC-STD-40-004 và tổ chức TSUD đã cấp chứng nhận FSC-COC số: TSUD-COC-000216. 

 Bắt đầu từ tháng 01/2014 Công ty MDF Vinafor Gia lai sẽ có sản phẩm ván MDF được dán nhãn mác FSC bán ra thị trường.

 

Tải File pdf
5/5 (2 Reviews)
EnglishTiếng Việt