Tổng diện tích rừng FSC® đến thời điểm tháng 10/2022

Tổng diện tích rừng có chứng chỉ rừng FSC thời điểm tháng 10/2022 của Công ty MDF Vinafor Gia Lai là: 3.455,33 ha. Trong đó:

– Đội trồng và quản lý bảo vệ rừng Mang Yang: 1.500,95 ha

– Đội trồng và quản lý bảo vệ rừng Kông Chro: 888,97 ha

– Đội trồng và quản lý bảo vệ rừng Krông Pa: 808,30 ha

– Phòng Lâm Nghiệp: 257,11 ha

5/5 (1 Review)
EnglishTiếng Việt