CHỨNG CHỈ VÀ GIẢI THƯỞNG

Trong hơn 20 năm hoạt động, Vinafor không ngừng phát triển góp phần đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Để ghi nhận những thành tích đã đạt được, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý do Nhà Nước, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp &PTNT và các tổ chức trong nước, quốc tế trao tặng.

chứng nhận hàng nông lâm thủy sản chất lượng cao

CHỨNG CHỈ RỪNG BỀN VỮNG FSC®  (năm 2018-2023)

Tải File pdf
CHỨNG CHỈ chuỗi hành trình sản phẩm FSC®-COC (năm 2019-2024)
Tải File pdf
CHỨNG nhận carb & us epa (năm 2022-2023)
Tải File pdf
5/5 (1 Review)