Công ty MDF Vinafor Gia Lai đạt được chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC®-FM

cấp chứng chỉ rừng FSC số SA-FM/COC-004168 ngày 06/9/2018

cấp chứng chỉ rừng FSC số SA-FM/COC-004168 ngày 06/9/2018

cấp chứng chỉ rừng FSC® số SA-FM/COC-004168 ngày 06/9/2018
          Từ tháng 7/2011 Công ty MDF Vinafor Gia Lai cùng với nhóm thực hiện chứng chỉ rừng FSC Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện quản lý rừng bền vững theo các tiêu chí của Hội đồng quản trị rừng thế giới FSC và đã được tổ chức Woodmark đánh giá và cấp chứng chỉ rừng FSC số SA-FM/COC-004168 ngày 06/9/2013 là nền tảng cơ bản giúp MDF Gia Lai nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với lợi ích xã hội, cộng đồng. Đây là yếu tố quan trọng giúp cho Công ty phát triển bền vững, khẳng định uy tín, thương hiệu trên thị trường.
         Bắt đầu từ tháng 01/2014 Công ty MDF Vinafor Gia lai sẽ có sản phẩm ván MDF được dán nhãn mác FSC bán ra thị trường.


Tác giả bài viết: Công ty MDF Vinafor Gia Lai